Αναγγελίες αυτής της κατηγορίας (γάμοι, βαπτίσεις, επιτυχίες, απώλειες) που επιθυμείτε να δημοσιευθούν στα Θερμιώτικα Νέα, μπορούν να  αποστέλλονται και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση infο@syndesmosdryopideon.gr