Σύνδεσμος Δρυοπιδέων Κύθνου (Θερμιά)

Ο Σύνδεσμος Δρυοπιδέων Κύθνου ιδρύθηκε το 1904. Τακτικά μέλη του Συνδέσμου είναι οι καταγόμενοι από τη Δρυοπίδα Κύθνου που κατοικούν στην περιοχή των Αθηνών, Πειραιώς. Οι διαμένοντες εκτός των ανωτέρω περιοχών και στο εξωτερικό εγγράφονται ως Αντεπιστέλλοντα μέλη.

Σκοπός του Συνδέσμου, όπως αναφέρεται στο Καταστατικό του, ήταν και παραμένει «η εν αδελφική ομονοία και αγάπη σύνδεσις και σύμπραξις των μελών αυτού προς ηθικήν και υλικήν προαγωγήν της ιδιαιτέρας αυτών Πατρίδος Δρυοπίδος δι’ εκτελέσεως παντός είδους κοινοφελών έργων εν τη περιοχή της Κοινότητος Δρυοπίδος και εν τω ιδιοκτήτω χώρω του Συνδέσμου της τοποθεσίας ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΝΑΛΛΑ». Ο χώρος αυτός είναι καύχημα και σημείο αναφοράς για όλους τους Θερμιώτες γιατί είναι αποτέλεσμα θυσιών, κόπων και προπάντων του πατριωτισμού των πατέρων μας.

Από το έτος 1912 και μέχρι το 1931 λόγω των Βαλκανικών πολέμων, της Μικρασιατικής καταστροφής και των εν γένει ανωμαλιών, η δράση του Συνδέσμου περιορίσθηκε εν μέρει.

Παρά τις όποιες δυσχέρειες, όμως, το έργο του Συνδέσμου, στην ιδιαίτερη πατρίδα μας, στην Δρυοπίδα και ειδικότερα στην Κανάλα, είναι μεγάλο και αναμφισβήτητο. Ενδεικτικά αναφέρονται σπουδαία έργα, όπως το Ηρώο Δρυοπίδος (1933), το Δημοτικό Σχολείο Δρυοπίδος (1937) αγορά κτήματος και ανέγερση, η πευκοφύτευση – δενδροφύτευση του χώρου της Κανάλας (1932), η αγορά δύο κτημάτων με πηγή (2226/1983 & 2291/1990) για την υδροδότηση της Κανάλας, η ανέγερση δωματίων για παραθερισμό των μελών, ενέργειες για την διάνοιξη και ασφαλτόστρωση του δρόμου Δρυοπίδας – Κανάλας, η αγορά κτήματος (238/1967) για την ανέγερση δωματίων στη θέση Αμμουδάκι της Κανάλας, η αγορά κτήματος (2674/1958) για κατασκευή μονοπατιού προς Μεγάλη Άμμο, η κατασκευή γηπέδου μπάσκετ, η δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου στην Δρυοπίδα κ.α. Για τη διενέργεια εκδηλώσεων ανοικοδομήθηκε, τα έτη 1977 – 1979, με την ανιδιοτελή προσφορά των μελών του Συνδέσμου μας, η Πατριωτική Στέγη που αποτελεί το μνημείο του Θερμιώτικου πατριωτισμού.

Αδιάψευστη μαρτυρία της προσφοράς του Συνδέσμου μας είναι ένα ποιηματάκι του άλλοτε Ιερέως – ποιητή Νικ. Παπαμακαρίου, που έγραφε: «Αν έλειπε ο Σύνδεσμος κι η Παναγιά Κανάλα, δεν θα ‘βλεπε η Δρυοπίς και τα παιδιά της τ’ άλλα… Ιστορική ανάμνησις θα μείνη στο μυαλό μας, οι πατριωτικές σας εκδρομές στ’ αγαπητό Χωρίο μας… Εκεί που ήταν ασκιβές και άγρια αγκάθια και δάσος εφυτέψατε κι εκτίσατε παλάτια…» (Αύγουστος 1936).

Η διαφύλαξη της παράδοσης, «η ανάπτυξις της μεταξύ των μελών του Συνδέσμου αλληλεγγύης» και «η παροχή πάσης φύσεως ψυχαγωγίας» αποτελούν βασικό μέλημα, γι’ αυτό, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, διοργανώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις, διαλέξεις, εκθέσεις, εκδρομές, χοροεσπερίδες και άλλες δραστηριότητες.

Στην Πατριωτική Στέγη του Συνδέσμου λειτουργούν από πολλών ετών, παιδικό μουσικοχορευτικό εργαστήρι, θεατρική ομάδα και εργαστήρι ζωγραφικής ενηλίκων, οργανώνονται εκθέσεις και διαλέξεις. Ανα τρίμηνο αποστέλλεται ταχυδρομικά στα μέλη η συνδεσμική εφημερίδα «Θερμιώτικα Νέα», ενώ, κάθε έτος, εκδίδεται ετήσιο ημερολόγιο σε 1.000 αντίτυπα. Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, οργανώνονται 10 περίπου κλιμάκια με παιδιά και οργανοπαίκτες που επισκέπτονται τα σπίτια των μελών, σε όλο το λεκανοπέδιο Αττικής, και «λένε τα κάλαντα» με βιολιά και λαούτα. Ακόμη, ο Σύνδεσμος Δρυοπιδέων Κύθνου, επί σειρά ετών, λειτούργησε δική του Τράπεζα αίματος και Σεμινάρια Υγείας με διαπρεπείς ιατρούς – ομιλητές, ενώ ετησιώς βραβεύει τους αριστούχους των σχολείων της Δρυοπίδας, τα τέκνα των συμπατριωτών που αριστεύουν στη μέση εκπαίδευση καθώς και τους εισαχθέντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι ο Σύνδεσμος, όποτε απαιτήθηκε, συνέδραμε οικονομικά συμπατριώτες μας που αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας ώστε να ανταπεξέλθουν στο κόστος νοσηλείας.

Οικονομικούς πόρους του Συνδέσμου αποτελούν πρωτίστως οι συνδρομές των μελών και οι δωρεές.

Σήμερα, με πίστη στις αρχές που διέπουν διαχρονικά τη λειτουργία του, ο Σύνδεσμος Δρυοπιδέων εξακολουθεί να υπηρετεί με αφοσίωση την πρόοδο της ιδιαίτερης πατρίδας μας, τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προαγωγή των σχέσεων μεταξύ των μελών του με γνώμονα το Θερμιώτικο πατριωτισμό.

Η στήριξη του Συνδέσμου από όλους μας, με την οικονομική μας συνεισφορά και τη συμμετοχή μας στις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες του, είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων του.

 

«Άρθρον 23ον

Πας Δρυοπιδεύς πρέπει να θεωρεί τιμή αυτού να είναι μέλος του Συνδέσμου και να φροντίζη δια την πρόοδον αυτού και για την ευόδωσιν του ευγενούς και υψηλού σκοπού ον επιδιώκει

(από το καταστατικό του Συνδέσμου Δρυοπιδέων Κύθνου, Αθήνα 1931)