Άννα Στίνη

Πρόεδρος ΔΣ

Τηλέφωνο:
Email: info@syndesmosdryopideon.gr

Άννα Αναπλιώτη

Μέλος ΔΣ

Τηλέφωνο:
Email: info@syndesmosdryopideon.gr

Σταμάτης Μαυράκης

Αντιπρόεδρος

Τηλέφωνο:
Email: info@syndesmosdryopideon.gr

Γιώργος Αναλυτής

Γενικός Γραμματέας

Τηλέφωνο:
Email: info@syndesmosdryopideon.gr

Φραγκίσκος Λούκας

Μέλος ΔΣ

Τηλέφωνο:
Email: info@syndesmosdryopideon.gr

Δημήτρης Λούκας

Μέλος ΔΣ

Τηλέφωνο:
Email: info@syndesmosdryopideon.gr

Αντώνης Γονιδάκης

Μέλος ΔΣ

Τηλέφωνο:
Email: info@syndesmosdryopideon.gr

Μαρία Πετρίδη

Ταμίας

Τηλέφωνο:
Email: info@syndesmosdryopideon.gr

Πέκγυ Μπούκη

Μέλος ΔΣ

Τηλέφωνο:
Email: info@syndesmosdryopideon.gr

Παναγιώτης Τρωγαδής

Μέλος ΔΣ

Τηλέφωνο:
Email: info@syndesmosdryopideon.gr

Γιώργος Πετρίδης

Μέλος ΔΣ

Τηλέφωνο:
Email: info@syndesmosdryopideon.gr

Βαγγέλης Φίλιππας

Μέλος ΔΣ

Τηλέφωνο:
Email: info@syndesmosdryopideon.gr