Η εφημερίδα του Συνδέσμου μας άρχισε να εκδίδεται το 1949. Με αυτήν ο Σύνδεσμος θέλησε να διατηρήσει τους δεσμούς με την ιδιαίτερη πατρίδα και την αλληλεγγύη μεταξύ των μελών του. Μέχρι σήμερα η εφημερίδα μας, η δομή της οποίας έχει υποστεί μικρές αλλαγές, συνεχίζει να ενημερώνει για τη δράση του Συνδέσμου και να συντηρεί τη σύνδεση με τη θερμιώτικη παράδοση. Μέσα από τις γραμμές της εφημερίδας, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε από τα παλαιότερα φύλλα που ακολουθούν, αναδεικνύεται ο χαρακτήρας, η προσφορά και η ιστορία του Συνδέσμου.

Μάρτιος Απρίλιος Μάιος 2015

Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος 2015

Μάρτιος Απρίλιος Μάιος 2014

Οκτώβριος 2012 Μάρτιος 2013

Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος 2011

Απρίλιος Μάιος Ιούνιος 2011

Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 2011

Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος 2010

Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009

Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος 2009

Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 2009

Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2006

Απρίλιος Μάιος Ιούνιος 2004

Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2002

Απρίλιος Μάιος Ιούνιος 2002

Ιανουάριος Φεβρούαριος Μάρτιος 2002

 Ιανούριος Μάρτιος 1998

Οκτώβριος Δεκέβριος 1997

Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος 1997

Απρίλιος Μάιος Ιούνιος 1997

Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 1997

Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος 1996

Απρίλιος Μάιος Ιούνιος 1996

Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 1996

Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 1995

Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος 1995

Απρίλιος Μάιος Ιούνιος 1995

Νοέμβριος Δεκέμβριος 1994

Σεπτέμβριος Οκτώβριος 1994

Μάιος Ιούνιος 1994

Μάρτιος Απρίλιος 1994

Ιανουάριος Φεβρουάριος 1994

Νοέμβριος Δεκέμβριος 1993

Σεπτέμβριος Οκτώβριος 1993

Ιανουάριος Φεβρουάριος 1993

Νοέμβριος Δεκέμβριος 1992

Σεπτέμβριος Οκτώβριος 1992

Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος 1992

Φεβρουάριος Μάρτιος 1992

Οκτώβριος Νοέμβριος 1991

Ιανουάριος Φεβρουάριος 1991

Νοέμβριος Δεκέμβριος 1990

Σεπτέμβριος Οκτώβριος 1990

Απρίλιος Μάιος 1990

Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 1990

Νοέμβριος Δεκέμβριος 1989

Ιούλιος Αυγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος 1989

Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 1989

Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 1988

Αυγουστος Σεπτέμβριος 1988

Ιούνιος Ιούλιος 1988

Απρίλιος Μάιος 1988

Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 1988

Νοέμβριος Δεκέμβριος 1987

Σεπτέμβριος Οκτώβριος 1987

Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος 1987

Μάρτιος Απρίλιος Μάιος 1987

Δεκέμβριος 1986 Ιανουάριος Φεβρουάριος 1987

Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος 1986

Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος 1986

Μάρτιος Απρίλιος Μάιος 1986

Ιανουάριος Φεβρουάριος 1986

Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος 1985

Νοέμβριος Δεκέμβριος 1985

Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος 1985

Μάιος Ιούνιος Ιούλιος 1985

Νοέμβριος Δεκέμβριος 1984 Ιανουάριος 1985

Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος 1984

Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος 1984

Νοέμβριος Δεκέμβριος 1983 Ιανουάριος 1984

Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος 1983

Ιούνιος Ιούλιος 1983

Μάρτιος Απρίλιος Μάιος 1983

Ιανουάριος Φεβρουάριος 1983

Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 1982

Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος 1982

Μάιος Ιούνιος 1982

Μάρτιος Απρίλιος 1982

Δεκέμβριος 1981 Ιανουάριος 1982

Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος 1981

Ιούνιος Ιούλιος 1981

Μάρτιος Απρίλιος 1981

Ιανουάριος Φεβρουάριος 1981

Ιούλιος – Δεκέμβριος 1980

Απρίλιος Μάιος Ιούνιος 1980

Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 1980

Αύγουστος – Δεκέμβριος 1979

Μάιος Ιούνιος Ιούλιος 1979

Μάρτιος Απρίλιος 1979

Ιανουάριος Φεβρουάριος 1979

Οκτωβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 1978

Ιούνιος – Σεπτέμβριος 1978

Μάρτιος Απρίλιος Μάιος 1978

Ιανουάριος Φεβρουάριος 1978

Νοέμβριος Δεκέμβριος 1977

Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος 1977

Μάιος Ιούνιος Ιούλιος 1977

Ιούνιος 1977

Ιανουάριος – Απρίλιος 1977

Νοέμβριος Δεκέμβριος 1976

Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος 1976

Μάιος Ιούνιος Ιούλιος 1976

Μάρτιος Απρίλιος 1976

Ιανουάριος Φεβρουάριος 1976

1949 ΠΡΩΤΟ ΦΥΛΛΟ